Duurzame
hoSPITALITY

DUURZAAMHEIDSMANAGEMENT

duurzaAMHEIDSMANAGEMENT

Met onze dienstverlening helpen wij uw bedrijf meetbaar duurzamer te worden. Wij horen vaak dat wij met onze expertise, pragmatisme en enthousiasme, een versnelling teweeg brengen in het begrijpen, implementeren en rapporteren van ecologische, sociale en governance (ESG)-principes. En dat is onze rol, een faciliterende rol zodat u zich bezig kunt houden met uw business.

Het Banyan Team zet zich in om samen met u, uw medewerkers en leveranciers, en andere belanghebbenden, aan de hand van ons Acht Stappen naar Duurzaam Succes™-raamwerk, betekenisvolle duurzaamheidstrajecten effectief vorm te geven.

Het ontwikkelen van een strategie om een duurzame merkbelofte overtuigend te communiceren, is cruciaal om uw huidige en toekomstige business te stimuleren in een steeds competitievere omgeving. Dit vereist een geïntegreerde aanpak. Met onze methodes gaat dit gestructureerd en redelijk eenvoudig!


“De waarheid is: de wereld is aan het veranderen. En we zijn totaal afhankelijk van die wereld.
De wereld zorgt voor ons voedsel, water en lucht. Het is het kostbaarste dat we hebben en we moeten het verdedigen.”

Sir David Attenborough


Sustainability Balanced Scorecard

Onze adviesdiensten zijn afgestemd op de uniekheid van de hospitality sector. Samen met u (en uw team) ontwikkelen we een strategisch plan en een Sustainability Balanced Scorecard met zinvolle prestatiemetingen / KPI's als onderdeel van een (half)jaarlijkse cyclus. Ons Acht Stappen naar Duurzaam Succes™-raamwerk is een praktische en beproefde methode om betekenisvolle duurzaamheidstrajecten effectief vorm te geven. De Sustainability Balanced Scorecard is hierop afgestemd.

ESG-strategieën

Strategieën moeten boeiende en bruikbare documenten zijn en niet in de kast blijven liggen en stof verzamelen. We kunnen samen met u een uitdagende duurzaamheidsstrategie ontwikkelen, afgestemd op uw business principes en bedrijfscultuur, die een duidelijke richting en meetbare doelen biedt om uw ESG-reis vorm te geven. Het definiëren van wat u wilt bereiken op het gebied van duurzaamheid is de eerste stap om uw ESG-strategie vorm te geven. Zodra u uw ESG-doelen heeft gedefinieerd, is de volgende stap ze te meten. Het bouwen van een Green Team is de derde - en waarschijnlijk belangrijkste - stap. Uw Green Team kan mede sturing geven aan uw ESG-strategie en -doelen en deze promoten. Het Banyan Team kan uw Green Team motiveren, ontwikkelen en ondersteunen!

Duurzaamheid en uw supply chain

Een duurzame supply chain omvat dezelfde elementen als een reguliere supply chain, met als belangrijkste verschil dat er in een duurzame supply chain aandacht wordt besteed aan de drie duurzame elementen: People, Planet, Profit. Voorbeelden van duurzaamheid in de supply chain zijn het voorkomen van kinderarbeid, vergroten van medewerkersbetrokkenheid (People), reduceren van afval, lager energieverbruik (Planet) en winst en groei (Profit). Samen met het Banyan Team werkt u aan een duurzame inkoopstrategie en koppelen we deze aan uw algehele duurzaamheidsstrategie. Door people, planet en profit als kernelementen van uw supply chain-strategie te gebruiken, resulteert dit in een duurzaam inkoopbeleid.

Brown paper sessies

Onze interactieve brown paper sessies behandelen een breed scala aan onderwerpen - van strategie en business innovatie tot het opzetten van succesvolle Green Teams, en van business management topics tot het verbeteren van de customer experience. Onze sessies kunnen on site, online of gecombineerd worden gegeven. Lees verder.